Delivery Information

ЦЕНА, ВРЕМЕ И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА


Доставката до клиента на продукти, закупени от Carra Concept, се извършва само чрез куриер.


Цената за доставка на продуктите, прилагана от Carra Concept се изчислява и се съобщава на клиента в момента на отправяне на поръчката в зависимост от общото тегло на поръчката (ако има повече стоки) и общата стойност на поръчаните стоки. Carra Concept оценява въз основа на вътрешни показатели разхода за транспорта и клиентът приема изрично, чрез отправяне на поръчката, разчетите за разходите за транспортиране, независимо от изходните данни, които определят цената.


Следователно, клиентът не може да претендира за по-ниска цена на транспорта въз основа на собствени предположения или измервания на колета.


За стоки, които надхвърлят 30 килограма, Carra Concept може да добави фиксирана такса за маневриране, която да гарантира качеството и целостта на стоката до посоченото местонахождение.


При определени условия Carra Concept може да предложи безплатен транспорт (в зависимост от стойността на поръчката или други промоционални дейности). Carra Concept не може да бъде принудено по никакъв начин да осигури безплатен транспорт, ако клиентът не отговаря на стандартните условия за ползване на услугите www.carra.bg.


Времето за доставка на дадена поръчка се съобщава изрично при отправянето й, зависещо от: превоза на стоките от доставчика на стоки на Carra Concept, времето за обработка в логистичния център на първоначалния доставчик и в склада на Carra, работни дни в месеца, броя на продуктите в поръчката и времето за обработка на всеки продукт и др. Общото време за доставка може да бъде изместено във времето от определен продукт с по-дълъг период, така че клиентът приема, че със натрупването на няколко продукта в една поръчка, доставката на продуктите се измества във времето до най-отдалечената дата. Като правило, продуктите от една поръчка се доставят в един пакет с една товарителница (не се доставят частично продукти от една поръчка).


Сроковете за доставка: 

Поръчки се изпълняват  в рамките на 3 до 7 работни дни.

*Carra Concept си запазва правото  да удължи посочения по-горе срок  от 3 до 30 работни дни, при възникнали форсмажорни обстоятелства


 

В случай, че Клиентът/Потребителят е избрал да извърши плащане чрез банков превод, доставка се извършва след постъпване на авансово плащане на стойността на поръчката по сметка на Търговеца. 


 

В случай, че не постъпи плащане в срок до 3 дни от датата на потвърждение на поръчката от страна на Търговеца, последният има право да анулира поръчката и да не я изпълни, както и да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи.

 


Клиентът може да получи информация за статуса на доставката по всяко време. Ако продуктът може да бъде доставен с надвишаване на гореспоменатия срок, Carra Concept ще информира клиента веднага по електронна поща, предлагайки му две възможности: Клиентът може да се откаже (в писмен вид) от поръчката/продукта, или да приеме предложения нов срок за доставка. В случай, че плащането е извършено предварително преди доставката(чрез кредитна, дебитна карта или чрез наложен платеж),, платените суми ще бъдат възстановени изцяло в съответствие със закона, в рамките на 14 дни от датата на отказа.


Клиентът може да получи като промоционална оферта безплатна доставка (тази оферта не се отнася до таксата за маневриране, която се начислява отделно) за закупуване на стоки на обща стойност над 130 BGN, само при определени условия, включително:

a. тегло на пратката под 10 кг

б. запазване на поръчката в първоначалната форма (без промени/отлагания)


Офертите се съобщават и приемат в момента на отправяне на поръчката. Carra Concept няма задължение да предлага безплатни услуги. Осигуряването на безплатен транспорт не изключва прихващането на такса за маневриране на стоки с тегло над 30 кг.

Loading...